EduTrack

Pripravujeme Sekciu pre učiteľov informatiky, ktorá sa uskutoční v prvý deň konferencie PyCon (10. marca 2017). Cieľom tejto sekcie je priblížiť učiteľom výhody a možnosti používania jazyka Python vo vyučovaní.

Prednášky sú určené učiteľom, ktorí sa zatiaľ nestretli s jazykom Python. Na svoje si však prídu aj učitelia, ktorí v tomto jazyku už programovanie vyučujú. Prednášky odporúčame aj lektorom, ktorí Python školia.

Našimi pozvanými rečníkmi sú RNDr. Andrej Blaho, PhD. a prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave. Nasledujú učitelia, ktorí predstavia svoje materiály k vyučovaniu programovania v jazyku Python na stredných školách a ktorí sa podelia o svoje skúsenosti s vyučovaním programovania. V rámci tejto sekcie sa môžu učitelia zúčastniť aj na workshope, kde sa zoznámia s hardwareom používajúcim MicroPython a jeho využitím vo vyučovaní.

Zároveň pozývame učiteľov, ktorí vyučujú programovanie v jazyku Python, aby sa podelili o svoje skúsenosti s účastníkmi konferencie. Svoje prednášky môžu prihlásiť cez formulár. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať emailom: info@pycon.sk.

Andrej Blaho (SK)

Pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Spolupracuje pri budovaní predmetu informatika v primárnom, sekundárnom a terciárnom vzdelávaní. Je autorom mnohých učebníc programovania a spoluautorom softvérových prostredí Imagine Logo, Cirkus šaša Tomáša a RNA. Andrej je členom predmetovej komisie informatiky pri Štátnom pedagogickom ústave a Slovenskej komisie Olympiády v informatike.

Andrej Blaho

Ivan Kalaš

Ivan Kalaš (SK)

Ivan Kalaš je profesorom vyučovania informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a od roku 2013 aj hosťujúcim profesorom na UCL Knowledge Lab v Londýne. Jeho profesionálne záujmy zahŕňajú výskum a vývoj softvérových vzdelávacích prostredí pre vyučovanie edukačného programovania žiakov základných a stredných škôl a vplyvu digitálnych technológií na učenie sa. Ivan je spoluautorom softvérových prostredí Comenius Logo, Imagine Logo, Cirkus šaša Tomáša a RNA (Revelation Natural Arts), ktoré používali alebo používajú žiaci mnohých škôl v rôznych krajinách sveta. Je tiež autorom alebo spoluautorom viacerých učebníc a kníh o programovaní pre deti, žiakov a učiteľov. Je spoluriešiteľom viacerých národných a medzinárodných iniciatív a projektov, spolupracuje s UNESCO a zastupuje Slovensko v Technickom výbo­re IFIP pre vzdelávanie. V rokoch 2008 až 2013 bol člnom medzinárodného zboru poradcov spoločnosti Microsoft pre program Partners in Learning. Od roku 2014 vedie vývoj vzdelávacieho obsahu pre programovanie žiakov v 5. a 6. tried v Anglicku.


Eva Mészárosová (SK)

Eva je študentkou doktorandského štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje problematike vyučovania programovania v jazyku Python pre stredné školy. Vedie cvičenia programovania v jazyku Python na FMFI a pôsobí ako učiteľ programovania aj na Gymnáziu Jura Hronca. Je hlavná organizátorka sekcie pre učiteľov na PyCon SK 2017.

Eva Mészárosová

Peter Kučera

Peter Kučera (SK)

http://www.programujemevpythone.sk

Viac ako 15 rokov je učiteľom informatiky na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. Je členom predmetovej komisie informatiky pri Štátnom pedagogickom ústave. Vytvoril učebnicu Programujeme v Pythone spolu s Príručkou pre učiteľa a e-knihou Testy k učebnici. Vedie Klub učiteľov informatiky v rámci ktorého realizuje školenia jazyka Python pre učiteľov. Na praxi pripravuje študentov učiteľstva informatiky (fakultný učiteľ FMFI UK).


Jaroslav Výbošťok (SK)

Jaroslav už vyše 10 rokov vyučuje informatiku a semináre z informatiky pre maturantov na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Pred tromi rokmi začal vo vyučovaní namiesto jazyka Pascal používať jazyk Python. Na praxi pripravuje študentov učiteľstva informatiky (fakultný učiteľ FMFI UK).

Jaroslav Výbošťok

Ľubomír Šnajder

Ľubomír Šnajder (SK)

Pôsobí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Profesionálne sa venuje výučbe a výskumu vyučovania informatiky, hlavne bádateľským prístupom výučby informatiky a edukačným programovacím prostrediam. Je spoluautorom tematických zošitov pre stredné školy so zameraním na prácu s internetom, multimédiami a tabuľkami. Od roku 2005 spoluorganizuje online programátorskú súťaž PALMA junior. Od roku 2001 na UPJŠ v Košiciach spoluorganizuje neformálne vzdelávanie – Klub učiteľov informatiky, v ostatných troch školských rokoch je obsahom vybraných stretnutí klubu aj problematika vyučovania programovania v jazyku Python.


Ján Guniš (SK)

Pracuje na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Venuje sa výučbe programovania na strednej a vysokej škole, výskumu v oblasti programovania pre začiatočníkov, implementácii aktivizujúcich metód a bádateľského prístupu do vyučovania informatiky, resp. programovania. Od 2005 je spoluorganizátorom online programátorskej súťaže PALMA junior a Klubu učiteľov informatiky. Okrem ľudí má rád programovanie a vysokohorskú turistiku.

Ján Guniš

Michal Kaukič

Michal Kaukič (SK)

https://feelmath.eu

Je vyslúžilým učiteľom na Žilinskej univerzite. Pôvodne vzdelaním matematik, postupne sa dopracoval k počítačom ako prostriedku pre názornú interpretáciu "suchých vzorcov", bezuzdné experimentovanie a tiež prostriedku na rozvíjanie myslenia. Zakotvil u jazyka Python, pretože tento jazyk nemôže nebyť blízky srdcu matematika. V posledných pár rokoch ho zaujali hlavne možnosti Jupyter notebookov a prudký vývoj v tejto oblasti.


Anino Belan (SK)

http://www.smnd.sk/main/vyucovanie/informatika

Anino Belan je učiteľ na Škole pre mimoriadne nadané deti a doktorand na FMFI UK v odbore Didaktika matematiky. Píše skriptá z rôznych oblastí matematiky a informatiky, väčšina z nich je dostupná na webe.

Anino Belan

Zuzana Tkáčová

Zuzana Tkáčová (SK)

Je učiteľkou informatiky s viac ako 15-ročnou praxou na ZŠ aj SŠ – z toho posledných 7 rokov vyučuje programovanie v Pythone. V súčasnosti pracuje na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde sa venuje inovatívnym prístupom vo vyučovaní informatiky. Hlavnú oblasť jej záujmu predstavuje physical computing a creative computing. Ako doktorandka na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre sa zaoberá problematikou zážitkového vyučovania vo výučbe technických a informatických predmetov. Zuzana vedie vzdelávacie kurzy a workshopy pre učiteľov aj pre žiakov a aktívne sa angažuje v projekte Aj Ty v IT s cieľom podpory a motivácie dievčat pre štúdium informatiky.


Marek Mansell (SK)

Marek je študentom Gymnázia Jura Hronca a venuje sa navrhovaniu elektronických komponentov a ich programovaniu. Podieľal sa na viacerých zaujímavých projektoch, ako je napríklad startup s elektronickými pomôckami pre nevidiacich, inteligentná automatizácia budovy či výroba LED panelov do televíznych štúdií. Výhody Pythonu a krásu hardvéru chce naučiť vidieť aj ostatných, preto začal organizovať MicroPython workshopy.

Marek Mansell

Valdemar Švábenský

Valdemar Švábenský (SK)

https://www.fi.muni.cz/~xsvabens/
https://twitter.com/@svabenskyv

Award-winning Python teacher. I've been doing private math lessons since the age of 11 and started teaching at Masaryk University 10 years later. Finding joy in exploring active learning and student-centered methods, I receive excellent feedback and results from my students. In my free time, I travel, play guitar, do boxing, and create educational videos.


Platinum:Gold:Silver: