Schedule

08:00
Registration
08:45
Conference opening
Large auditorium
09:00
SK
Closures in Python
Slavomir Hudak
09:30
SK
Alternatívne spôsoby ako spúšťať testy a vyhodnocovať ich výsledky
Tibor Arpáš
10:10
SK
Spracovanie textu a Machine Learning v Pythone
Vladimir Boza
11:05
SK
Open Data - introduction, status in Slovakia and role of Python
Peter Hanečák
11:45
SK
Custom Python Libraries for Robot Framework
Miroslav Beka
12:15
Lunch Break
13:15
SK
Ako si lepší e-government spravíme sami
Jan Suchal
13:55
SK
Make sudo pip Safe Again
Michal Cyprian
14:35
SK
ctypes tutorial
Matuš Valo
15:20
SK
MicroPython & TREZOR
Pavol Rusnak
16:00
SK
Ako môže AI v Pythone pomôcť firme rásť?
Jožo Kováč
16:40
SK
Grafika v Jupyter notebookoch a vplyv programovacích prostriedkov na dušu študenta i učiteľa
Michal Kaukič
17:15
Keynote
17:30
Lightning talks
Small auditorium
09:00
SK
Prečo učiť Python
Andrej Blaho
09:30
10:10
SK
Programovanie v škole: Primerané, udržateľné, rešpektované a integrované. Platí či neplatí?
Ivan Kalaš
11:05
SK
Základy programovania v jazyku Python pomocou korytnačej grafiky
Eva Mészárosová
11:45
SK
MicroPython - Python a hardvér patria k sebe
Marek Mansell
12:15
Lunch Break
13:15
SK
Skúsenosti s vyučovaním programovania v jazyku Python na strednej škole
Jaroslav Výbošťok
13:55
SK
Programujeme v Pythone
Peter Kučera
14:35
SK
Jazyk Python v programátorskej súťaži PALMA junior
Ľubomír Šnajder & Ján Guniš
15:20
SK
Zážitkové vyučovanie vo výučbe programovania na strednej škole
Zuzana Tkáčová
16:00
SK
Ako funguje evolúcia?
Anino Belan

Platinum:Gold:Silver: