Schedule

08:00
Registration
08:45
Conference opening
Large auditorium
09:00
SK  
Closures in Python
Slavomir Hudak
09:30
SK  
Alternatívne spôsoby ako spúšťať testy a vyhodnocovať ich výsledky
Tibor Arpáš
10:10
SK  
Spracovanie textu a Machine Learning v Pythone
Vladimir Boza
11:05
SK  
Open Data - introduction, status in Slovakia and role of Python
Peter Hanečák
11:45
SK  
Custom Python Libraries for Robot Framework
Miroslav Beka
12:15
Lunch Break
13:15
SK  
Ako si lepší e-government spravíme sami
Jan Suchal
13:55
SK  
Make sudo pip Safe Again
Michal Cyprian
14:35
SK  
ctypes tutorial
Matuš Valo
15:20
SK  
MicroPython & TREZOR
Pavol Rusnak
16:00
SK  
Ako môže AI v Pythone pomôcť firme rásť?
Jožo Kováč
16:40
SK  
Grafika v Jupyter notebookoch a vplyv programovacích prostriedkov na dušu študenta i učiteľa
Michal Kaukič
17:15
Keynote
17:30
Lightning talks
       
Small auditorium
09:00
SK  
Prečo učiť Python
Andrej Blaho
09:30
10:10
SK  
Programovanie v škole: Primerané, udržateľné, rešpektované a integrované. Platí či neplatí?
Ivan Kalaš
11:05
SK  
Základy programovania v jazyku Python pomocou korytnačej grafiky
Eva Mészárosová
11:45
SK  
MicroPython - Python a hardvér patria k sebe
Marek Mansell
12:15
Lunch Break
13:15
SK
Skúsenosti s vyučovaním programovania v jazyku Python na strednej škole
Jaroslav Výbošťok
13:55
SK  
Programujeme v Pythone
Peter Kučera
14:35
SK  
Jazyk Python v programátorskej súťaži PALMA junior
Ľubomír Šnajder & Ján Guniš
15:20
SK  
Zážitkové vyučovanie vo výučbe programovania na strednej škole
Zuzana Tkáčová
16:00
SK  
Ako funguje evolúcia?
Anino Belan

Platinum:Gold:Silver: